nGĀ ringatārai kōrero mō te whenua

Ka arotahi mātou ki ngā kōrero tuku iho, ki te taiao, ki ngā papa rēhia, ki ngā ara hīkoi me ngā tūmomo wāhi o waho.

he kaihoahoa, he kaituhi, he ringatoi, he kairaupī hoki ō mātou hoamahi.

Ngā kaupapa reo rua

ka taea anō tēnei
e mātou.

Ka mahi ngātahi mātou ki ngā kaituhi Māori, ki ngā kaiwhakamāori rēhita, ki ngā mātanga o te ao Māori, ki te waihanga kōrero mō ngā pānui reo rua.

ngā kiritaki
& hoamahi